De Leeuwerik 1
8862 LA Harlingen
06-29414968
informatie@leerpunt.info

Algemeen

Openingstijden voor groepen:

Maandag: 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag: 13.00 - 18.00 uur
Woensdag: 13.00 - 18.00 uur
Donderdag: 13.00 - 18.00 uur
Vrijdag: 12.00 - 16.00 uur

Mogelijkheden voor individuele begeleiding:

In overleg in ochtend- of avonduren en op vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur.
Of in de ochtenduren, bijvoorbeeld tijdens roostervrije uren


Intake- en voortgangsgesprekken:
Voor kennismaking en een intakegesprek kan te allen tijde kosteloos een afspraak worden gemaakt. De gesprekken vinden voornamelijk aan het einde van de middag of op avond plaats. Voor overleg over de doelen, de voortgang en andere zaken, is Leerpunt 's morgens en 's avonds telefonisch bereikbaar. Indien gewenst en in overleg kan Marleen Schaap ook aanwezig zijn bij voortgangsgesprekken op school. Daarvoor wordt het individuele tarief gerekend, mits anders overeengekomen.

Tarieven per maand:

Begeleiding in groepen:
1 keer per week € 100,-
2 keer per week € 185,-
3 keer per week € 245,-
4 keer per week € 300,-
Individuele begeleiding, overleg op school, lessen in planning en/of bijles: € 47,50 per uur

De facturen worden halverwege de maand per mail verstuurd.
Aangezien er per maand wordt gefactureerd, is er geen onderscheid tussen maanden met een vakantie of maanden van 5 weken. De factuur zal derhalve elke maand gelijk zijn aan het tarief van het afgesproken aantal keren per week.

Afmeldingen:
Bij afwezigheid door ziekte, artsenbezoek, familie-omstandigheden e.d. graag telefonisch (af)melden. Dan kan er overlegd worden, wanneer er een alternatieve tijd of datum mogelijk is.
Indien een scholier geen of weinig huiswerk opgekregen heeft, dan zal er altijd nog aandacht worden besteed aan planning, een specifiek vak dat aandacht behoeft of wordt er vooruit gewerkt. Het hebben van geen huiswerk is derhalve geen reden voor afmelding.

Looptijd en opzegging:
Van begin tot einde schooljaar wordt er elke maand stilzwijgend van uitgegaan dat de huiswerkbegeleiding voortgezet dient te worden. Een uitzondering vormen de eindexamenscholieren. Na de examens stopt de huiswerkbegeleiding automatisch en wordt de laatste factuur gestuurd.
Indien huiswerkbegeleiding niet meer noodzakelijk of gewenst is, kunt u tot twee weken voor het einde van de maand opzeggen. De scholier krijgt dan in de maand van opzegging nog begeleiding, waarna de begeleiding stopt.
Uiteraard zal Leerpunt te allen tijde trachten u goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en zonodig in overleg de huiswerkbegeleiding afronden.